Zapisz się na jazdy

Niewymagany przy zgłoszeniu na kurs, jednak do czasu rozpoczęcia kursu musisz go posiadać. Jak go uzyskać? 1. Wykonać badania lekarskie u lekarza medycyny pracy (na prośbę udostępniamy dane do lekarzy po wykonaniu zapisu online) 2. Posiadać aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm. 3. Wypełnić i złożyć wniosek wraz z powyższymi załącznikami w Starostwie Powiatowym bądź w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica.
Jakie masz możliwości? 1. Przygotować się we własnym zakresie do egzaminu teoretycznego i zdać go przed rozpoczęciem szkolenia w OSK (możliwość udostępnienia materiałów szkoleniowych). 2. Odbycie klasycznego szkolenia w formie wykładów. 3. Odbycie szkolenia za pomocą e-learningu.
Niewymagany przy zgłoszeniu na kurs, jednak do czasu rozpoczęcia kursu musisz go posiadać. Jak go uzyskać? 1. Wykonać badania lekarskie u lekarza medycyny pracy (na prośbę udostępniamy dane do lekarzy po wykonaniu zapisu online) 2. Posiadać aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm. 3. Wypełnić i złożyć wniosek wraz z powyższymi załącznikami w Starostwie Powiatowym bądź w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica.
E-learning – http://prawojazdy.eu ———- Aplikacja – prawo-jazdy-360.pl lub SuperTesty
Niewymagany przy zgłoszeniu na kurs, jednak do czasu rozpoczęcia kursu musisz go posiadać. Jak go uzyskać? 1. Wykonać badania lekarskie u lekarza medycyny pracy (na prośbę udostępniamy dane do lekarzy po wykonaniu zapisu online) 2. Posiadać aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm. 3. Wypełnić i złożyć wniosek wraz z powyższymi załącznikami w Starostwie Powiatowym bądź w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica.
Jakie masz możliwości? 1. Przygotować się we własnym zakresie do egzaminu teoretycznego i zdać go przed rozpoczęciem szkolenia w OSK (możliwość udostępnienia materiałów szkoleniowych). 2. Odbycie szkolenia za pomocą e-learningu.

Formularz zgłoszeniowy na odbycie szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego prawa jazdy. Minimalna liczba godzin to 2. Koszt 1h = 100 zł (kat.B) lub 110 zł (kat. B-Automat). Szkolenia uzupełniające rozpoczynają się ze

Stacji Orlen, ul. Piątkowska 68, przy przystanku PST Słowiańska.

Szkolenie przeprowadzane jest na pojeździe Kia Rio. Jako OSK mamy obowiązek pobrać Twój numer PKK w trybie podglądu przed rozpoczęciem szkolenia.


Napisz czego oczekujesz?

Proszę zamieść poniżej krótki opis własnych oczekiwań, podaj manewry które sprawiają Ci trudność oraz swoją dyspozycyjność. Możesz także z góry podać jaki dokładnie termin Cię interesuje.