Kategoria A1, A2, A

Niewymagany przy zgłoszeniu na kurs, jednak do czasu rozpoczęcia kursu musisz go posiadać. Jak go uzyskać? 1. Wykonać badania lekarskie u lekarza medycyny pracy (na prośbę udostępniamy dane do lekarzy po wykonaniu zapisu online) 2. Posiadać aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm. 3. Wypełnić i złożyć wniosek wraz z powyższymi załącznikami w Starostwie Powiatowym bądź w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica.

Biuro naszego OSK nie będzie czynne do 20-09-2020 r. Z tego powodu kontakt telefoniczny może być utrudniony, prosimy o kontakt mailowy  lub skorzystanie z formularzy zgłoszeniowych na stronie l-express.pl

Osoby chcące podejść do egzaminu teoretycznego proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia terminu.

Za utrudnienia przepraszamy. L-EXPRESS