fbpx

E-learning

Teoria w domu.

E-learning daje Ci możliwość realizacji części teoretycznej kursu nauki jazdy bez wychodzenia z domu. Na każdym etapie kursu instruktorzy mają dostęp do informacji o trwającym kursie, wyników egzaminów kończących każdy dział i kontroli procesu nauczania. Dodatkowo każdy z kursantów ma dostęp do grupy dyskusyjnej. Kursanci wraz z wykładowcami i instruktorami odpowiadają zadawane pytania dotyczące kursu nauki jazdy i prawa o ruchu drogowym. Platforma którą Ci oferujemy spełnia wymagania prawne i programowe zawarte w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Każdy kod dostępu (identyfikator indywidualny) to dostęp do pełnego kursu na wybraną kategorię oraz dostęp do bazy pytań na prawo jazdy.

Możliwości:

 • umożliwia odbycie przez kursantów pełnego szkolenia teoretycznego w ramach kursu dla kandydatów na kierowców,
 • zajęcia zgodne z zakresem i czasem wymaganym przez program szkolenia,
 • zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,
 • testy sprawdzające wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia bez możliwości ingerencji w jego wynik, kontynuowanie szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę.

 

Zawartość kursu

 • kurs składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (w/g rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami),
 • każda lekcja rozpisana jest na zagadnienia przedstawiane w kolejnych slajdach,
 • slajdy, oprócz gruntownego wykładu, zawierają liczne zdjęcia, filmy i animacje ułatwiające zrozumienie przedstawionych w nich treści,
 • materiał zawarty w kilku lekcjach (1-3, w zależności od obszerności materiału) kończy się panelem powtórkowym, umożliwiającym kursantowi powrót i utrwalenie materiału,
 • każdy temat (obejmujący kilka lekcji) zamyka test sprawdzający zdobytą wiedzę, Zaliczenie testu (dwa podejścia) jest warunkiem przejścia do następnych tematów i pozwala na kontynuowanie nauki,
 • wiele godzin dodatkowych filmów,
 • dostęp do aktualizowanych – wybranych aktów prawnych,
 • materiały dotyczące bezpieczeństwa ruchu.

Udostępnij post